Den Haag Nederland

ANBI

De stichting Den Haag Greeters heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) gekregen van de Nederlandse overheid. Donaties zijn hierdoor – conform de regelingen van de overheid – ‘aftrekbaar’. Belangrijker voor ons is dat wij dank zij deze status door Google in staat gesteld worden ‘om niet’ te adverteren waar door Den Haag Greeters beter vindbaar is voor zowel nieuwe Greeters als bezoekers van de stad. Eventuele certificering heeft geen invloed op onze doelstellingen of werkwijze.

Bestuur

Het bestuur van de stichting Den Haag Greeters bestaat uit:
Jos Nusse; voorzitter – secretaris
Marc van Zessen; penningmeester – ICT – Social Media

Beloningsbeleid

De stichting Den Haag Greeters geeft geen vergoedingen aan het bestuur. Alle bestuursleden zijn 100% vrijwilliger.

Beleidsplan

De stichting Den Haag Greeters streeft naar verdere groei in de komende jaren. Van zowel het aantal Greeters als het aantal uitgevoerde Greets.
In ons beleidsplan 2021 – 2025 leest u hier meer over.

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording over 201420152016 – 201720182019 kunt u lezen door op het betreffende jaar te klikken

RSIN nummer

De stichting Den Haag Greeters is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder RSIN nummer 821745438.

Activiteiten

Onze inspanningen zijn natuurlijk gericht op het organiseren van ontmoetingen (of Greets zoals wij ze noemen). Dat is ‘seizoensgebonden’.
In de zomer, wanneer er meer toeristen zijn, organiseren we circa 50 Greets per maand. Gemiddeld ongeveer 1 ontmoeting per Greeter per maand.
In de winter daarentegen zakt het aantal toeristen en organiseren we circa 10 Greets.
In ons activiteitenoverzicht 2021 – 2022 staan onze activiteiten meer gespecificeerd.

Contact

U kunt contact opnemen met de stichting via mail: jos@denhaagreeters.nl.